Η Συσκηνία σας θα χωριστεί και σε 2 ισάριθμα τμήματα και καθένα από αυτά τα τμήματα θα επιλέξει αν θα κάνει τη δραστηριότητα της Ποίησης ή του Θεάτρου.