Η εκπαίδευση για τον κόσμο είναι μια εκπαιδευτική άποψη που πηγάζει από το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ζει κι αναπτύσσει  σχέσεις αλληλεπίδρασης σε ένα ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Θέματα όπως η αειφορία, το δίκαιο εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η φτώχια καθώς και η ενσυναίσθηση βρίσκονται στο προσκήνιο και θα τα ανακαλύψουμε μαζί στα βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιούνται κάθε απόγευμα.